iTunes Zune RSS Steam
bo.cx cast

Suo­men­kie­li­nen pe­li­pod­cast bo.cx-lani­po­ru­kal­ta. Komment­te­ja ja kysy­myk­si­ä voi lähet­tää osoit­tee­seen cast@bo.cx , yhtey­den­ot­to­lo­mak­keella tai tweetata @bocxcast.